Budgetförberedelser i en speciell tid

En viktig och stor händelse för oss internt i Växjö kommun men även alla våra invånare, företag och besökare, står för dörren. Budgeten!

Samtliga förvaltningschefer, bolags-vd och processägare har gjort ett stort arbete att förbereda material som nu ska presenteras till politiken och som sedan bearbetas. Det här arbetet brukar göras på våren men på grund av pandemin är allt förskjutet. Det är flera känslor kopplade till budgeten i år, dels allt arbete som lagts ned men också utmaningarna som vi har kopplat till pandemin, skatteprognos och annat. Men nu är det i rullning och det känns ändå skönt. Jag kommer såklart återkomma till Budget 2021 inom kort och de olika budgetförslagen presenteras som alltid på vår webb innan den budget klubbas som vi sedan ska jobba efter.

Ett onsdagstips ska det bli idag och idag handlar det om att hjälpa oss bli bättre. För snart kommer många kommuninvånare få vår medborgaenkät skickad till sig. Är du en av alla dem som får den – fyll i och gör din röst hörd! Frågorna i enkäten handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Genom att delta i undersökningen har man möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Växjö kommun och våra verksamheter. En sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens webbplats i december 2020.

Ha en fortsatt fin dag, denna andra dag i september!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020