Presentationer för våra folkvalda och virussäkra besök

Gårdagens budgetberedning med presidierna i alla förvaltningar och bolag gick så bra. Ett gediget arbetet har gjorts av processägare, förvaltningschefer, bolags-vd:ar, statistiker och ekonomiavdelningen. Allt för att förmedla status, men också förmedla det som komma skall 2021. Ett år där en hel del är visst, men också mycket ovisst på grund av pandemin.

Att få beskriva den bild tjänstepersonerna i vår organisation ser, fakta kring landets ekonomi och så vidare, för en stor, engagerad grupp folkvalda är stort på många sätt. Svårt att utrycka, men några ord som för mig speglar gårdagen är ”wow”, stolthet, engagemang, ansvarstagande, stor professionalism och förtroende.

Nu är bollen i vart fall i rullning och även om ett stort arbete för att förbereda budgetberedningen 2020 är gjort så är det än mycket arbete kvar innan kommunfullmäktige den 17 november tar sitt beslut om budget 2021. En budget som är vägledande för alla våra verksamheter på alla bolag, förvaltningar, förbund, delägda bolag och så klart vi alla som är invånare, företag och besökare i Växjö kommun. Mer om det här framöver.

Mycket i media denna vecka om virussäkra besök på särskilda boenden för äldre, både i Växjö kommun och i landet som helhet. Snart kommer Folkhälsomyndigheten med besked om besöksförbudet släpps eller inte. Det är en svår fråga, när risk för att få in smitta på ett boende ställs mot hur isolering påverkar hälsan.

Jag vet att vår omsorgsförvaltning nu tittar på olika lösningar för att vara förberedda inför nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, med fokus på att det ska bli så bra som möjligt för framför allt våra äldre, men också deras anhöriga.

Ha en fin helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2020