Temperaturmätning och vi sprider vår modell

Två gånger per år gör vi vår temperaturmätare - vår medarbetarmätning som är uppbyggd av värdegrundens stöttepelare. Den kollar hur jag, mitt team, vi alla tillsammans i koncernen mår och hur vi tycker att det vi gör fungerar till våra invånare företag och besökare. Det är just tråden; mig själv<>mitt team<>vi tillsammans alla<>gentemot våra målgrupper som allt bygger på. Och att vi då undersöker alla dessa parametrars arbetsmiljö.

Två gånger per år gör vi vår temperaturmätare - vår medarbetarmätning som är uppbyggd av värdegrundens stöttepelare. Den kollar hur jag, mitt team, vi alla tillsammans i koncernen mår och hur vi tycker att det vi gör fungerar till våra invånare företag och besökare. Det är just tråden; mig själv<>mitt team<>vi tillsammans alla<>gentemot våra målgrupper som allt bygger på. Och att vi då undersöker alla dessa parametrars arbetsmiljö.

Även denna gång var svarsfrekvensen hög med 76,4 procent och jag är glad att säga att trots en mycket ansträngande period som vi alla haft och som påverkat vår arbetsmiljö på många sätt, så hamnar hela koncernen på ett starkt resultat på 4,8 av maximala 6,0. Det som jag är extra glad över är att stoltheten för vad vi gör och över vår arbetsplats har ökat. Ni som är intresserade får gärna ta del av resultatet för vår koncern här. , 1 MB. Och här på vår webb kan du läsa vidare om vår temperaturmätare, men även om hur det är att jobba hos oss.

Jag är så stolt att vårt utvecklingsarbete röner stort intresse och uppmärksammas på flera sätt. Arbetet utgår från en helhet med ökad kvalité och ökad produktivitet som ger minskade kostnader genom vårt processorienterade arbetssätt, och vår styrmodell som bygger på tillitsbaserad styrning. I nästa vecka har jag blivit inbjuden att vara med på SKR:s (Sverige kommuner och regioners) stora seminarium om ägarstyrning eftersom vår modell fungerar bra såväl inom förvaltning/nämnd, bolag/ styrelse och även förbund. Nästa vecka har även vår förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen Ola Hammarström en föreläsning om bland annat det, där temat är ”den framåtlutande kommunen”. Och så har vår… ja jag ska inte rabbla upp alla tillfällen och vilka vi sprider arbetet till eller vem som gör vad men jag vill sprida en stolthet att det vi gör i vår organisation för att vi ska bli starka och på sätt bli starkare för våra målgrupper, vill många ta efter och lära sig av. Det känns bra!

Och till sist – håll i, håll ut och stort tack till alla som hjälper till att minska smittspridningen. Det gör skillnad. För dig, oss, vår kommun, vårt land och vår värld.

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2020