Sex större områden - nu är vi igång

Jag har berört vår budget mycket senaste tiden, och jag kommer troligen göra det ännu mer framöver. För budgeten och de förändringar, satsningar och effektiviseringar som beslutas om påverkar alla våra medarbetare men också alla invånare, företag och besökare.

Beslut i kommunfullmäktige i tisdags som sagt och i onsdags hade jag en presentation för alla våra 430 chefer om vad som nu händer. För nu börjar vårt arbete med att verkställa de förändringar som politikerna bestämt för år 2021.

För oss som arbetar i organisationen handlar det framför allt om att ställa om till ännu mer samordning och gemensam styrning. Detta ska skapa minskad sårbarhet i verksamheterna, förutsättningar för att få ännu bättre kvalité och bättre överblick över gemensamma behov samt att vi skapar en ännu starkare organisation där förutsättningarna att lära av varandra blir bättre. Det finns uppdrag i budgeten som endast berör en nämnd eller styrelse samt uppdrag som berör mer än en förvaltning eller bolag, alltså koncernövergripande. De koncernövergripande uppdragen kommer att samordnas av mig och koncernledningen.

Sammanlagt finns det sex ganska stora delar som vi nu ser som berör flera förvaltningar och bolag:

  • En samhällsbyggnadsförvaltning. En sammanslagning av de förvaltningar som jobbar i samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga tekniska förvaltningen, planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret, för att stärka kompetensen, minska sårbarheten och för en tydlig leverans till våra invånare och företag.
  • Förändrad bolagsorganisation med ett fastighetsbolag och ett bostadsbolag samt ett samordnat näringslivsarbete där näringslivsavdelningen ansvarar för arbetet i hela kommunkoncernen.
  • Fastighetsskötsel och vaktmästeri samordnas för att få bättre överblick, ökad tydlighet och minskad sårbarhet
  • Samordning och gemensam styrning av verksamhetsutvecklare och utredare för att få samordningsvinster, verksamheten får rätt kompetens när den behöver, lättare att prioritera insatser, minskad sårbarhet och bättre överblick över gemensamma behov.
  • Samordning administrativa resurser och andra stödjande funktioner för att få ett likvärdigt sätt att arbeta i koncernen, för minskad sårbarhet och ökade samordningsvinster
  • Fortsatt arbete med Ett IT som innebär styrning kring IT-verksamheten och tydliggörande om vad IT-avdelningen ska ansvara för och vad verksamheten ska ansvara för.

Mer om detta framöver men nu är arbetet i vart fall igång.

Innan vi tar helg vill jag påminna om att följa restriktionerna, bara träffa de närmaste, tvätta händerna, ställa in planerade fester och tänka lite extra på våra hjältar i vård och omsorg. Med det sagt och skrivet, ha en fin helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2020