En gemensam portfölj för all vår digitalisering

Gott nytt år! Äntligen 2021 och vi lämnar ett 2020 som vi sent ska glömma... Skönt med nytt år och även som vi alla måste fortsätta med 2020 års stora utmaning att minska smittspridningen, så tar vi nya tag och nya initiativ.

Det var med stor stolthet, glädje och lite pirr som vi på måndagens koncernledning tog ännu ett steg i att utveckla vår egen organisation till ”bra kan bli bättre” där kvalité, ökad produktivitet och kostnadseffektivitet ligger som en grund.

Vi har jobbat fram en koncerngemensam portfölj innehållande våra digitaliseringsinitiativ (och som alla vet är det inte IT vi pratar om, utan just digitalisering). Det är här vi samlar alla de initiativ som innebär förändring vad gäller organisation, process och teknologi. Innan har vi gjort detta per förvaltning och bolag men nu säkerställer vi att vi får ihop det här som en helhet.

Det här innebär att vi tar ett än mer kraftfullt steg där vi utgår från initiativ som stöttar vårt sätt att jobba verksamhetsöverskridande och inte bara för en enskild verksamhet. Detta resulterar direkt i det jag berör ovan. Vi ser synergi-effekter på alla förvaltningar och bolag och vi går bort från det så kallade silotänket. Det är starkt och stort och inte minst viktigt.

Och för att säkerställa att det blir som vi önskar så måste en nyttovärdering till för varje initiativ. En gemensam portfölj med styrning som gäller alla verksamheter gagna såväl oss som de vi är till för.

Jag kommer säkert återkomma till det här!

Tipset för denna onsdag är en favorit i repris. I dessa coronatider när verkligheten förändras och beslut kring våra verksamheter tas snabbt, vill jag påminna om du här på www.vaxjo.se får information. Vi uppdaterar där så gott som varje dag kring olika delar som berörs, allt från distansundervisning och besöksstopp till idrottshallar och evenemang. Det vi inte kan svara på hos oss är ofta länkat till exempelvis Folkhälsomyndigheten eller Region Kronoberg. Välkommen in på webben!

Ha en fortsatt fin onsdag!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2021