Tre år i ett och snart sommarskola

Idag är en viktig dag. Idag startar vi budgetarbetet för budgetåret 2022. Våren är alltid speciell för dels jobbar vi med bokslut fram till mars, dels jobbar vi med innevarande år. Och nu är det dessutom dags att se framåt.

Så, fram till mars var det alltså tre år att hålla reda på (2020, innevarande 2021 och så även kommande 2022). Egentligen inget ovanligt i stora organisationer och jag tänker tillbaka när jag jobbade på Ikea där vi den 1 september varje år började ett nytt år, avslutade föregående år och började egentligen direkt efter årsskiftet med nya året som skulle börja gälla den 1 september kommande år. Det var lätt att blanda ihop åren vill jag säga…

Idag har vi budgethearing där presidierna i varje nämnd, styrelse och direktion (Värends räddningstjänst politiska högsta ledningen kallas för direktion) är med. Under budgethearingen presenterar jag inspel från mig och koncernledningen om vad vi ser att vi kan och bör göra för att ”bra ska bli bättre”. Processägarna presenterar vad de (tillsammans med berörda vd och förvaltningschefer) ser behöver göras kopplat till hållbarhetsprogram och andra strategiska arbeten som tidigare beslutats. Det presenteras ekonomiska förutsättningar och även viktiga inspel kopplat till HR. Detta är som sagt startskottet för att de politiker som är med ska få inspel till det politiska arbetet som nu tar vid. Baserat på inspelen från oss idag kommer det att komma tillbaka frågor och inspel som politiken vill ha svar på från oss. Deras budgetunderlag arbetas sedan fram inför att kommunfullmäktiges budget ska tas i juni 2021 – en budget som påverkar alla nämnder/förvaltningar, styrelser/bolag och även direktion/Värends räddningstjänst.

Veckans tips är att vi mellan den 14–24 juni erbjuder sommarskola till elever i årskurs 8, 9 och på gymnasiet. Sommarskolan är en möjlighet för de som känner att de missat viktiga moment och som kan behöva extra tid och hjälp att nå målen. Läs mer och ansök om sommarskola.

//M

Senast uppdaterad: 7 april 2021