Hopp om att våren är här och om temperaturmätaren

Äntligen SOL och min beräkning om att veckans bakslag med snö var den sista (enligt bondepraktikan ska det vara sju bakslag efter den 1 mars) fyller mig med extra hopp om att våren verkligen är här. Gott på många sätt som ger lite extra energi.

Energi gav även resultatet av vår temperaturmätare som gjordes i slutet av vintern/början av våren. Temperaturmätaren mäter hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Enkäten utgår ifrån mig som medarbetare, min avdelning, vi tillsammans som koncern och för dem vi är till för. Temperaturmätaren bygger på vår värdegrund och vi gör den två gånger per år. Denna gång var det över 80 procent av våra medarbetare som valt att svara på enkäten. Det är ett fantastiskt engagemang! Att vi också hade ett koncernövergripande resultat på 4.8, på en 6-gradig skala, är också mycket starkt och jag väljer även här ordet fantastiskt. Pandemin har påverkat oss alla på olika sätt och vi har förändringar på gång i vår organisation - det ska vi ha med oss när vi följer vår temperaturmätare.

Stoltheten ökar på många ställen vilket är bra. Jag kan också utläsa att tid för reflektion och balans i livet är en utmaning. Detta är såklart något vi måste ta vidare och jobba med för att det ska bli bra. Att flera kollegor i koncernen är trötta på hemarbetet, saknaden av kollegor och närhet till varandra går också att utläsa och även om jag känner sorg att vi har det på detta sätt blir jag ändå varm av glädje – vi saknar varandra som kollegor och det är ett gott betyg.

I vill avsluta veckan med att nämna att det nu är cirka 400 dagar kvar till Yrkes-SM kommer till Växjö. Arbete pågår nu för fullt för att dels såklart förbereda för olika anpassningar kring Covid-19, dels för att hållbarhetscertifiera evenemanget. Något att se fram emot!

Annat att se fram emot är våra viktiga företagsbesök som genomförs nu – digitalt såklart. Att vi tjänstepersoner och politiker träffar företag i kommunen som får berätta om status, utmaningar, vad som är bra, vad som måste bli bättre och vad vi kan göra bättre för våra viktiga företag. Goda diskussioner som ger mycket mervärde. Nu är det dags för mig att träffa Toba Oguz som driver Pizza & Co, Texas Longhorn och även nystartade Burgers – ett möte jag tror kommer göra min dag!

Passar även på att önska er alla en fin helg!

//M

Senast uppdaterad: 16 april 2021