Budget och handhygienens dag

En stor dag för många av oss – ja egentligen för alla i vår stora organisation och för alla som bor och verkar i Växjö kommun. Det är dags för budgetberedning. Alla politiska partier kickar nu igång sitt arbete för att kunna presentera en budget i juni månad.

Förberedelserna och arbetet med att förse politiken med information har pågått sedan i mars. Nu är det dags för politiken att ta det vidare. Jag tillsammans med ekonomichef Anna Rosander och budgetansvarig Maria Stavert är med en del under dessa dagar för att förse med fakta och hålla en del information. Känns stort och framför allt en viktig demokratisk process som nu är igång även detta år.

Med dagens tips, vill jag uppmärksamma dig om att idag är det handhygienens dag. En dag som kanske aldrig varit viktigare att uppmärksamma och påminna om än nu. Corona har verkligen påmint oss om vikten av att tvätta händerna – så tvätta händerna noga med tvål i cirka 30 sekunder och använd handdesinfektion om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Ha en fin dag!

//M

Senast uppdaterad: 5 maj 2021