Vikten av öppna projekt och följ vårt nya konto

En händelserik vecka har det verkligen varit. (Är det verkligen bara onsdag, tänker jag.) På riksnivå händer saker som påverkar oss alla. Hur, vad och när vet vi inte än, och jag lämnar detta med eventuellt extra val redan här, men jag vet att vi är många hos oss som har koll på och bevakar detta.

I måndags hade jag möte med samtliga våra chefer i kommunens stora koncern. Vi gick igenom fokusområden och koncernuppdrag som är med i budget 2022 och därefter så klart genomgången av de sex koncerngemensamma uppdragen som vi jobbat med sedan kommunfullmäktige tog beslut i november 2020. I går var det sedan ett extra möte med all personal på våra bolag med en mer detaljerad förklaring av vad ett av de sex projekten innefattar, nämligen det som gäller bolagsstrukturen. Öppenhet och transparant är viktigt i alla sammanhang, och vi har också såklart spridit information till alla medarbetare i koncernen på vårt intranät. Länk till annan webbplats. Och externt har det också spridits naturligtvis och finns här på vår webb.

Arbetet med våra projekt har vi gjort inför öppen ridå – med egen personal. För mig är det en självklarhet men så är det inte alltid. Att liknande projekt i såväl offentliga verksamheter men även inom näringslivet, görs genom att man tar in konsulter, att det görs nästan inom ”stängda dörrar” och i vissa fall att inte ens övrig personal vet om uppdraget, är vanligt tyvärr. Det har även jag varit med om ibland och då sett baksidan – att när förslag varit klara, att det presenterats för fackliga, medarbetare och kollegor har de som viktiga intressenter inte en chans att vara förberedda.

Att implementera sådana förändringar tar extra tid, för alla som blir påverkade börjar från steg 0 när det presenteras. Att göra det öppet är inte heller enbart positivt för så klart ökar det frågor och då frågor som inte finns svar på. Det kan skapa en oro så klart men vid öppen dialog, diskussion och frågor/svar mellan medarbetare, fackliga så är alla ”med” i arbetet och på så sätt kan ta initiativ själva. Det är basen i all så kallad change management – att man säkerställer att de som berörs direkt och även indirekt får möjlighet att förstå stort och smått i förändringen samt även då ta ansvar för sig själv i förändringen.

På så sätt är man också mer förberedd när väl något slutgiltigt presenteras och då är också en del av förändringen redan implementerad. Också en ingrediens i en lärande organisation som är så viktig. Att vi också använder fantastisk personal istället för att ta in konsulter är för mig givet. Det är vi som kan, det är utvecklande för vår personal och det är viktigt för mig! Att vi ibland även tar in konsulter för att stötta i vissa specifika frågor kan så klart göras men det är ”vi” som styr, leder och det bygger på vår kompetens.

Veckans tips är ett riktigt sommartips! I måndags startade vi ett nytt Instagramkonto kopplat till vår sajt upplev.vaxjo.se Länk till annan webbplats. Du som följer kontot som heter @upplevvaxjo Länk till annan webbplats. kommer få tips på upplevelser i vår fantastiska kommun. Äventyr, nöje, kultur, idrott, natur, badplatser och mycket annat. Men du kan också skicka in din egen bild av Växjö till kontot så kommer vi publicera en del av de bilderna på kontot. Du mejlar din vackra Växjöbild bild till socialmedia@vaxjo.se

Midsommar står för dörren och med den är det många i vår organisation som går på semester. Jag tar nu lite uppehåll med mitt bloggande till vecka 32 och under den tiden önskar jag er alla, både er inom organisationen och utanför, en fantastisk midsommar och sommar!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021