Vi följer rutinerna för att vi bryr oss

Det kommer naturligtvis många frågor till oss nu i och med kriget i Ukraina. Det handlar om vad man kan göra om man vill hjälpa till, om man känner oro, en del undrar varför Hesa Fredrik inte hördes hos dem, och nu får vi också samtal från människor som tar emot ukrainare i sina hem. Och så vidare.

När det gäller stöd och hjälp och boende är det nu så otroligt viktigt att de rutiner och lagar som finns följs, så att de som kommer till Sverige får ett bra mottagande och hjälp. Vi hänvisar därför väldigt mycket till Migrationsverket nu och har ett nära samarbete med dem. Och sedan stöttar vi dem i olika frågor. Vi hänvisar inte till Migrationsverket för att vi inte bryr oss eller inte vill hjälpa. Utan för att det ska bli bra för dom som kommer hit. Här är Migrationsverket väldigt erfarna, vet behoven, vad som ska göras och har det övergripande ansvaret. Likaså hänvisar vi en hel del till de fantastiska hjälporganisationer som finns.

Några av våra kunniga tjänstepersoner satte idag, med hjälp av kommunikationsavdelningen, ihop dessa fem råd, till alla som vill hjälpa människor på flykt:

  • Skänk aldrig saker om du inte vet med säkerhet att de efterfrågas. Att skänka kläder kan kännas bra men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Om kläder behövs kommer hjälporganisationer efterlysa det. Skänk hellre pengar till seriösa organisationer så får människor på flykt välja själva vad det vill köpa till sig och sin familj.
  • Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige - ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA med mera, på Migrationsverkets webbplats.
  • Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?
  • Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns. De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram och försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten.
  • Om du har möjlighet - erbjud Migrationsverket att hyra ett långsiktigt boende av dig. På detta sätt hjälper du människor som flytt att få en trygg plats sin första tid i Sverige. Du hör då av dig till vaxjo-boende@migrationsverket.se

vaxjo.se/ukraina finns information från Växjö kommun som svarar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

//M

Senast uppdaterad: 9 mars 2022