Boendeinventering, Ingelshov och sandsopning

Många frågor om vad vi gör och inte gör kopplat till Ukraina och krisen – en hel del berörde jag i onsdags och även många tips för dig som privatperson.

Vi har sedan i slutet på förra veckan jobbat hårt med att förbereda så att de ukrainare som kommer, skrivs in hos Migrationsverket. (De som av olika anledningar inte registrerar sig kan vara Sverige i 90 dagar och är då som turister.) Vi förbereder för att möjliggöra skolgång och förberedelsklasser, vi förbereder även för dem som behöver omsorg, vi förbereder evakueringsboenden, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, och gode män för ensamkommande. En av utmaningarna är att ingen av oss ju vet hur många som kommer eller när någon kommer.

Migrationsveket har det övergripande ansvaret för styrning och ledning för de som kommer in, och genom det kan vi tillsammans med alla andra kommuner förbereda oss så bra som möjligt. För när vi tar emot vill vi göra det bra och säkert för alla inblandade. Just nu inventerar vi vilka lokaler vi kan använda som evakueringsboenden, alltså första boenden för de som kommer och som kan stå klara ”nu”. Det är inte bara att öppna upp en lokal och be folk vara där utan det krävs att man säkerställer brandsäkerheten, att det finns sängar, att det finns vatten, värme, toalett och möjlighet till dusch. Hantering av att man kan få mat måste också ses över. Det är alltså inte bara att öppna upp utan det är en viss förberedlse. Men vi jobbar snabbt, så igår kunde vi meddela Migrationsverket att vi har ett evakueringsboende - Ingelshov i Ingelstad

Inventeringen fortsätter nu med de olika möjligheter vi har för att se vilka som skulle kunna vara beboliga om en vecka, om två veckor, om en månad och så vidare. Den långsiktiga lösningen för bostäder jobbar Migrationsverket hårt med, men med vår hjälp. Vi har ju allmännyttan, men jag vet inte hur många tips och samtal jag själv haft med många av våra privata fastighetsägare i kommunen om att förmedla in sina tomma lägenheter till Migrationsverket. Om du är en av dem så tveka inte att maila boende-vaxjo@migrationsverket.se

Vi uppdaterar även vår hemsida konitnuerligt med mycket matnyttig och viktig information så gå gärna in på vaxjo.se/ukarina där vi även har länkar till viktiga ställen för dig som är invånare, företagare eller besökare. Från idag har vi också gjort en intranätssida som vänder sig mer till medarbetare i Växjö kommunkoncern. Om du har funderingar, tankar inspel kring vad vi gör eller som du uppfattar att vi inte gör som vi borde göra så kontakta mig monica.skagne@vaxjo.se. Dialog och fakta är a och o och då är det bra att vi får kontakt.

Ett stort vårtecken som vi alla uppskattar är att sandsopningen i vår kommun är igång. Vi har tidigarelagt det ett par veckor för att framför allt stötta vårt näringsliv som har möjlighet att flytta ut sina uteserveringar och annat. För trots det svarta, hemska som händer i vår omvärld så måste vi ha ett så någorlunda normalt liv här ändå. Känns gott att vi har möjlighet att göra den här extra åtgärden för näringslivet som så klart även gagnar alla oss invånare, och våra besökare oavsett var de kommer ifrån.

Ha en fin helg!

//M

Senast uppdaterad: 11 mars 2022