Allmänna val

Valdeltagandet i Växjö kommun har ökat vid varje val från 2002 och fram till 2014.

I valet 2010 röstade 83,9 procent i kommunvalet och 86,7 procent i riksdagsvalet. Det är en ökning med 1,36 respektive 2 procentenheter från 2006.

Valdeltagandet 2014

Valdeltagandet i EU-valet 25 maj låg nationellt på 51,07 procent och i Växjö röstade 53,06 procent.

Nationellt valdeltagande i allmänna valet var 85,81 procent till riksdagsvalet och 82,84 procent till kommunfullmäktigevalet. Valdeltagandet ökade med 1,18 procentenheter.

Om man bara ser till valdeltagandet i Växjö kommun låg det strax över snittet, nämligen 87,89 procent för riksdagsvalet och 85,36 procent för kommunfullmäktigevalet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Politik och demokrati