Huseby bruk

Växjö kommun äger 30 % av aktierna i bolaget.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte utveckla Huseby Bruk till ett attraktivt besöksmål i regionen genom utställningar, visningar, arrangemang, servering och försäljning, trädgårdsodlingar och liknande. Syftet är vidare att bevara, utveckla och synliggöra Huseby Bruks kultur och naturmiljö.

Webbplatsen Husebybruklänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Politik och demokrati