Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kulturparken Småland

Växjö kommun äger 41 % av bolaget. Övrig ägare är Region Kronoberg.

Bolaget ska utan vinstsyftet förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands Museum och föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, att tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten, att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet samt att fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum.

Syftet är vidare att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet samt att väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorisk forskning.

Webbplatsen Kulturparken Smålandlänk till annan webbplats

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i Kulturparken Småland.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Politik och demokrati