Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Kulturparken Småland

Växjö kommun äger 41 procent av bolaget. Övrig ägare är Region Kronoberg.

Bolaget ska utan vinstsyftet förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands Museum och föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, att tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten, att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet samt att fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum.

Syftet är vidare att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet samt att väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorisk forskning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Politik och demokrati