Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Växjö Citysamverkan ideell förening

Växjö kommun är medlem i Växjö Citysamverkan ideell förening, som i sin tur äger bolaget Växjö Citysamverkan AB.

Bolagets uppdrag är att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling för stadens näringar och att fastighetsvärdena stärks. Bolaget ska stödja besöksnäring och kultur och i samverkan med andra bidra till att stadens och kommunens attraktionskraft ökar.

Webbplatsen Växjö Citysamverkanlänk till annan webbplats

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i Växjö Citysamverkan.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Politik och demokrati