Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Växjö Energi AB

Växjö Energi AB har som huvudsyfte att bedriva produktion av och handel med el samt produktion och distribution av och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.

I bolagets ansvarsområde ligger även att bygga och driva nät och anläggningar för IT-överföringar samt att arbeta med alternativa bränslen.

Webbplatsen VEAB - Växjö Energi ABlänk till annan webbplats

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i VEAB.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Politik och demokrati