VKAB

Växjö Kommunföretag AB (VKAB) är moderbolag till följande helägda dotterbolag: Videum AB, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Energi AB (Veab) samt Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab).

Växjö kommunföretags uppgift är att se till så att dotterbolagens verksamhet bedrivs effektivt, bland annat genom att arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor inom koncernen.

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i VKAB.länk till annan webbplats

Årsstämmor i VKAB-koncernen 2020
Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 kommer stämmorna i VKAB-koncernenen inte hållas öppna för allmänheten i år. Protokollen och årsredovisningarna publiceras längre ner på denna sida under rubriken Relaterade dokument. Respektive bolag kommer även att publicera sitt protokoll med årsredovisning på sin hemsida. Har du som medborgare frågor eller synpunkter till något av bolagen kontakta gärna respektive styrelseordföranden.

Årsstämmorna hålls enligt följande:
Bolag som ägs av Växjö kommun:
Växjö Kommunföretag AB - tisdag 26 maj
Videum AB - torsdag 14 maj
Vidingehem AB - onsdag 27 maj
Växjöbostäder AB med dotterbolaget Vältöjan Fastigheter A AB - onsdag 20 maj
Växjö Energi AB med dotterbolaget Växjö Energi Elnät AB - tisdag 5 maj
Växjö Fastighetsförvaltning AB med dotterbolagen Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering och Vöfab Station AB - måndag 25 maj

Delägt bolag av Växjö kommun:
Wexnet AB - tisdag 5 maj

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Politik och demokrati