Styrelse, sammanträdesdagar och protokoll

VKAB:s styrelse är politiskt tillsatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Styrelsen i VKAB:

Ordförande: Catharina Winberg
1:e vice ordförande: Jon Malmqvist
2:a vice ordförande: Maria Garmer
Ledamöter: Eva Johansson, Gunnar Nordmark, Malin Lauber och Tomas Thornell.
Ersättare: Anna Tenje, Magnus P. Wåhlin , Julia Berg och Tony Lundstedt.

Sammanträdesdagar för styrelsen 2020

 • 14 januari (extrainsatt sammanträde)
 • 21 januari
 • 18 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj styrelsesammanträde och årsstämma
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december  

Protokoll

Protokoll för VKAB:s styrelsemöten de två senaste åren publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Politik och demokrati