Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Organisation och kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om VKAB:s verksamhet eller önskar ta del av handlingar.

Växjö Kommunföretag AB
Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västergatan 15
Telefax: 0470-189 23 Telefon: 0470-410 00
Email: info@vkabvaxjo.se

 

Monica Skagne
Verkställande direktör
Telefon: 0470- 413 81
E-post: Monica.Skagne@vaxjo.se

Magnus Bengtsson
Kommunjurist
Telefon: 0470-413 57
E-post: magnus.bengtsson@vaxjo.se

Ove Dahl
Projektledare
Telefon: 0470-410 70
E-post: Ove.Dahl@vkabvaxjo.se

Katarina Andersson
Koncernövergripande ekonomi- och finanschef
Telefon: 0470-410 74
E-post: Katarina.Andersson2@vaxjo.se

Johan Thorsell
Verksamhetsutvecklare trä/byggnation
Telefon: 0470-415 98
E-post: johan.thorsell@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Politik och demokrati