Styrelse

VKAB:s styrelse är politiskt tillsatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Sammanträdestider för styrelsen 2018
24 januari, 15 februari, 29 mars, 12 april, 23 april (årsstämma), 24 maj, 20 juni, 23 augusti, 13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december  

Styrelseprotokoll från VKAB:s styrelsemöten hittar du längre ner på sidan.

Styrelsen i VKAB:
Ordförande
Catharina Winberg (M)

Vice ordförande
Maria Carlsson (S)

2:a vice ordförande
Tobias Adersjö (MP)

Ledamöter
Nils Fransson (L)
Ulf Hedin (M)
Martin Edberg (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)

Ersättare
Andreas Håkansson  (C)
Olle Sandahl (KD)
Mikael Karlsson (V)
Tomas Thornell (S) 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Politik och demokrati