Sydarkivera

Sydarkivera är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet arbetar främst med arkiveringsuppdrag åt förbundsmedlemmarna.

Arkiveringsuppdraget innebärande konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem, informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter, myndighetsutövningsuppgifter samt handhavande av mellanarkiv och slutarkiv för förbundsmedlemmarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020
Politik och demokrati