Värends räddningstjänst

Växjö kommun står för 78,6% av finansieringen av förbundet. Den andra medlemmen – Alvesta kommun – står för övriga 21,4%.

Förbundets syfte är att verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet fullgör även medlemskommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Besök Värends räddningstjänsts webbplats härlänk till annan webbplats.

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i Värends räddningstjänstlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Politik och demokrati