Värends räddningstjänst

Växjö kommun står för 78,6 procent av finansieringen av förbundet. Den andra medlemmen, Alvesta kommun, står för resterande 21,4 procent.

Förbundets syfte är att verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle genom att fullgöra de uppgifter som åvilar medlemskommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet fullgör även medlemskommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Värends räddningstjänsts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i Värends räddningstjänstlänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Politik och demokrati