Svenska Emigrantinstitutet

Stiftelsens syfte är att

  • befordra kunskapen om den svenska utvandringen,
  • främja forskning på olika nivåer i utvandringens historia,
  • att i detta syfte upprätta arkiv, bibliotek och register över källmaterialet,
  • att vårda och utveckla stiftelsens samlingar,
  • att verka för fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till invandrare från Sverige och deras gamla hembygd, samt
  • att i samverkan med universitetet verka för forskning avseende internationell migration

Svenska Emigrantinstitutets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Politik och demokrati