Granskningsrapporter

Granskningar av kommunens verksamheter görs löpande under hela året. De utförs av revisionskontoret eller av upphandlade revisionskonsulter på uppdrag av kommunens revisorer.

I granskningsrapporterna lämnas iakttagelser, bedömningar och vid behov rekommendationer och förbättringsförslag. Revisorerna ber vanligen berörda nämnder om ett svar på vilka åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av granskningens resultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Politik och demokrati