Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du nedtill under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning 28 augusti 2018 klockan 14:00

 Publiceras här cirka en vecka före sammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2018
Politik och demokrati