Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Den högsta tjänstpersonen på kommunledningsförvaltningen är kommunchefen som utses av kommunstyrelsen. Kommunchef Monica Skagne är chef över alla förvaltningschefer och bolags-vd:ar och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Kommunchef Monica Skagne nås på:
Telefon: 0470-413 81
E-post: info@vaxjo.se

Kommunledningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Gunilla Friman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. Förvaltningschefen är chef över alla avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

De områden som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är:

Ekonomi och finans

Ansvarar för ekonomi- och finans-processer som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning samt finansfrågor och kravverksamhet.  
Ekonomi- och finanschef är Katarina Andersson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: ekonomikontoret@vaxjo.se

HR och personal

Ansvarar för samtliga personal- och HR-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, personalklubben Dakapo och Kommunhälsan (företagshälsovården).
HR- och personalchef är Lena Björkqvist. 
Telefon: 0470- 410 00
E-post: personalkontoret@vaxjo.se

Hållbarhet

Ansvarar för frågor kring miljö, mångfald, tillgänglighet, klimatanpassning och folkhälsa. 
Hållbarhetschef är Charlotte G Brynielsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se  

IT

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom IT, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.
Chef för it-enheten är Peter Bergehamn.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se 

Juridik

Ansvarar för juridisk rådgivning, rättsutredningar och tvistelösning till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.  
Chefsjurist är Magnus Bengtsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Kommunkansli

Kansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till förtroendevalda, kommunkoncernen och allmänheten. Till kansliet hör även överförmyndanämnden och kommunarkivet.
Chef för kansliet är Carina Elmefall.
Telefon 0470-410 00
E-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Kommunikation

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier. Hit hör också kommunens repro (tryckeri). 
Kommunikationschef är Karin Malm.
Telefon: 0470-410 00
E-post: karin.malm@vaxjo.se

Kontaktcenter

Kontaktcenters kommunvägledare svarar på invånarnas frågor vid första kontakten. Här ingår också kommunens reception och vaktmästeri.
Tillförordnad kontaktcenterchef är Jessica Ulfsax-Jonasson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Måltid

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök. 
Chef för måltidsorganisationen är Anneli Ekstedt.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Näringsliv

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice samt landsbygsutveckling. Erbjuder hjälp med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.
Tillförordnad näringslivschef är Björn Collin.
Telefon 0470-410 00
E-post naringsliv@vaxjo.se

Planering

Arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt, mark- och exploateringsfrågor, samt lokalsamordning.
Planeringschef är Paul Herbertsson.
Telefon: 0470- 410 00
E-post: info@vaxjo.se

Säkerhet

Samordnar kommunens arbete med trygghet, säkerhet och beredskap. Arbetar med intern säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande frågor.
Säkerhetschef är Marcus Holmqvist.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Upphandling

Ansvarar för upphandlings-och inköpsprocesser, centrala kommunövergripande upphandlingar samt för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.
Upphandlingschef är David Braic.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Utvecklingsenheten

Ansvarar för utredning, utveckling, forskningssamverkan och omvärldsanalys.
Utvecklingschef är Anna Karlsson.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Politik och demokrati