Samverkansrådet med funktionsnedsättningsrörelsen

Kommunstyrelsens samverkansråd tar upp frågor och diskussioner i samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen och Växjö kommun.

Rådet har en övergripande och samordnande funktion mot kommunens nämnder och funktionsnedsättningsrörelsen i kommunen.

Kommunstyrelsens samverkansråd består av tre politiker från kommunstyrelsen tillsammans med sju representanter för de olika funktionsnedsättningsorganisationerna i Växjö kommun och en representant från Funkibator Ideell Förening. Sju ersättare finns.

Kontakta samverkansrådet

Politiker

Ordförande

Eva Johansson (C)
Telefon: 0470-412 12
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

Vice ordförande

Carin Högstedt (V)
Telefon: 0470-413 95
E-post: carin.hogstedt@vaxjo.se

Ledamot

Magnus Wåhlin (MP)
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Tjänsteperson

Helen Karlsson Jacobsson
E-post: helen.karlssonjacobsson@vaxjo.se

Ledamöter HSV

(Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun)
Torvald Erlandsson
E-post: torvald.erlandsson@netatonce.net

Peter Holmquist
Telefon: 070-608 23 61
E-post: peter.holmquist63@hotmail.com

Kerstin Jacobsson
Telefon: 0470-458 48

Lise-Lott Naess
Telefon: 070-698 80 78
E-post: liselott.naess@netatonce.net

Doris Wall
Telefon: 0706-80 78 96
E-post: doris_wall@hotmail.com

Vakant plats

Vakant plats

Ledamot Funkibator Ideell Förening

Lukas Karlsson
E-post: lukas.karlsson@funkibator.se

Ersättare Växjö kommun

Catharina Winberg (M)
Telefon: 0470-413 86
E-post: catharina.Winberg@vaxjo.se

Jon Malmqvist (KD)
Telefon: 0470-413 53
E-post: jon.malmqvist@vaxjo.se 

Gunnar Storbjörk (S)
Telefon: 0470-413 89
E-post: gunnar.storbjork@vaxjo.se

Ersättare HSV

Görel Gemzell Åhman
Telefon: 070-634 52 86
E-post: gorel.ahman@gmail.com

Judit Lundberg
Telefon: 070-953 16 06
E-post: judit@illom.se

Stefan Målberg
Telefon: 070-736 76 67
E-post: stibbe@live.com

Ersättare Funkibator Ideell Förening

Stefan Johansson 
Telefon: 070-816 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Samverkansrådets sammanträdestider 2018

  • Torsdag 15 februari klockan 13.30 - 17.00
  • Torsdag 19 april klockan 13.30 - 16.00
  • Torsdag 23 augusti klockan 13:30 – 17:00
  • Torsdag 4 oktober klockan 13:30 – 17:00
  • Torsdag 13 december klockan 13.30 – 17:00
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Politik och demokrati