Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Onsdagen den 23 maj, klockan 14.00
Plats: B-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2018-05-23

 1. Val av justerare.
 2. Information och frågor.
 3. Redovisning av delegationsbeslut.
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.
 5. Budgetuppföljning 2018. Byggnadsnämnden i Växjö kommun. Fördjupad prognos 2018 med ekonomiskt utfall till och med april.
 6. Val av dataskyddsombud enligt ny dataskyddsförordning, GDPR.
 7. STÄDET 2 m.fl., Teleborg, Växjö kommun
  Ändring av detaljplan för kv Städet 2. Uppdrag.
 8. *JÄT 6:3, Jät, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 9. * LAGGAHEMMET 1:4, Norra Åreda, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 10. *SKIR 10:43, Teleborg, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 11. *GUMMATORP 1:10, Hemmesjö, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus.
 12. *RISINGE 3:8, Hemmesjö, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus med garage.
 13. *SLÄDEN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för anläggande av multiarea och nybyggnad av förråd.
 14. *TOPRAREN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av skola (hus 04), ändring av fasad, ventilation, VA och planlösning i befintlig skolbyggnad (hus 01) samt anläggande av parkeringsplatser.
 15. *BURKEN 10, Räppe, Växjö kommun.
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt rivning av balkong.
 16. *CHAUFFÖREN 9, Öster, Växjö kommun.
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, fasadändring, nybyggnad av carport/förråd och orangeri, uppförande av mur samt rivning av garage.
 17. *(Borttagen uppgift enligt PUL), Söder, Växjö kommun.
  Anmälan om olovligt byggande av altan/förråd samt olovlig installation av braskamin. Byggsanktionsavgift.
 18. *(Borttagen uppgift enligt PUL), Söder, Växjö kommun.
  Bygglov för tillbyggnad av altan och installation av eldstad i befintlig rökkanal.
 19. *LJUNGADAL 2, Västra mark, Växjö kommun.
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm.
 20. *DIMMAN 13, Räppe, Växjö kommun.
  Bygglov för uppsättande av plank.
 21. *KLUBBSTUGAN, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus A och B), garage och miljöhus.
 22. *(Borttagen uppgift enligt PUL), Centrum, Växjö kommun.
  Hinanmälan.
 23. *LONDON 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av förskola.
 24. *(Borttagen uppgift enligt PUL), Centrum, Växjö kommun.
  Hinanmälan.
 25. *ÖRNEN 33, Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus CD och I) och uppförande av stödmur.
 26. *MUNKEN 13, Centrum, Växjö kommun.
  Bygglov för fasadändring, ändring av fönster och ändrad fasadbeklädnad.
 27. *SKYTTEN 3, Söder, Växjö kommun.
  Bygglov för ändring av lägenhet till två lägenheter.
 28. *(Borttagen uppgifter enligt PUL), Araby, Växjö kommun.
  Anmälan om olovlig byggnation. Byggsanktionsavgift.
 29. *HÄRINGETORP 1:1, Bergunda, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 30. *(Borttagen uppgift enligt PUL), Araby, Växjö kommun.
  Anmälan angående ovlovligt uppförande av mur. Byggsanktionsavgift.
 31. *SKÄLSNÄS 1:1, Tjureda, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
 32. *SPRÄNGÖRTEN 2, Högstorp, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av garage och rivning av befintligt garage.
 33. *TORSÅS-HÅRESTORP 1:7, Östra Torsås, Växjö kommun.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Politik och demokrati