Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens detaljplanering, produktion av kartor, handlägger bygglov, har hand om byggtillsyn och bildar nya fastigheter.

Stadsbyggnadskontorets arbete leds av förvaltningschef Henrik Johansson som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling. 

Telefon: 0470-410 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se

Organisationen

Staben

Avdelningen ansvarar för frågor som ekonomi, personal- och IT-frågor, arkiv, nämndsadministration samt kommunikation.

Planavdelningen

Avdelningen tar fram och handlägger detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa styr sedan lokalisering och utformning av exempelvis bebyggelse, parker och grönområden.

Bygglovsavdelningen

Avdelningen har hand om både tillsyn, rådgivning och handläggning.  En del av handläggningen är uppföljning - så att byggprojekten genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Lantmäterimyndigheten

Avdelningen är en egen myndighet som har ansvar för all fastighetsbildning i Växjö kommun, med frågor som till exempel avstyckning av fastighet eller sammanslagning av olika fastigheter.

Mät- och GIS-avdelningen

Avdelningen ansvarar bland annat för kommunens kartproduktion, husutstakningar och markering av gränser.  

Stadsarkitekten

Stadsarkitekten driver stadsbyggnadsfrågor- och idéer samt säkrar kvalitet i gestaltning och arkitekturbedömningar. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Politik och demokrati