Sammanträdestider

Välkommen till kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträdena inleds med "Allmänhetens frågestund" under cirka 15 minuter.

Följande tider gäller för 2019:

 • 30 januari klockan 14.00
 • 27 februari klockan 14.00
 • 27 mars klockan 14.00
 • 24 april klockan 14.00
 • 22 maj klockan 14.00
 • 19 juni klockan 14.00
 • 28 augusti klockan 14.00
 • 25 september klockan 14.00
 • 23 oktober klockan 14.00
 • 20 november klockan 14.00
 • 18 decemberklockan 14.00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2019
Politik och demokrati