Sammanträdestider

Välkommen till kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till
kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Sammanträdena inleds med Allmänhetens frågestund under cirka 15 minuter.

Följande tider gäller för 2021:

 • 17 februari klockan 14.00
  Kommunhuset, A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö
 • 17 mars klockan 14.00
  Kommunhuset, A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö
 • 21 april klockan 14.00
  Kommunhuset, A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö
 • 19 maj klockan 14.00
  Stadsbiblioteket Galaxen, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 23 juni klockan 14.00
  Smålandssalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 15 september klockan 14.00
  Smålandssalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 13 oktober klockan 14.00
  Smålandssalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 10 november klockan 14.00
  Smålandssalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjöt
 • 20 december klockan 14.00
  Smålandssalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2021
Politik och demokrati