Sammanträdestider, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Välkommen till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden som är öppna för alla. Du är välkommen att ställa din fråga i allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Tid och plats för sammanträden 2021 

 • 26 januari klockan 09.00
  Kommunhuset B-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö
 • 16 februari klockan 09.00 (Extra nämndmöte)
  Kommunhuset C-salen, Västra Esplanden 18, plan 5 Växjö
 • 2 mars klockan 09.00
  Kommunhuset B-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö
 • 6 april klockan 09.00
  Kommunhuset B-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö
 • 4 maj klockan 09.00
  Kommunhuset B-salen, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö
 • 15 juni klockan 09.00
  Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 7 september klockan 09.00
  Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 5 oktober klockan 09.00
  Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 9 november klockan 09.00
  Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 7 december klockan 09.00
  Kommunhuset Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Politik och demokrati