Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Styrande dokument och rapporter

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd samt internbudget är grunden för nämndens styrning och utveckling av verksamheten och ska borga för god kvalitet. Även lagar, förordningar och barnkonventionen reglerar nämndens verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021
Politik och demokrati