Styrande dokument och rapporter

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd samt internbudget är grunden för nämndens styrning och utveckling av verksamheten och ska borga för god kvalitet. Även lagar, förordningar och barnkonventionen reglerar nämndens verksamhet.

Nämnden för arbete och välfärds vision och uppdrag

Vårt gemensamma uppdrag och färdriktning är att alla i Växjö kommun har en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar.

Reglemente- Kommunstyrelsens beslut om Reglemente för nämnden för arbete och välfärd.

Internbudget 2020

Årsredovisning 2019

Socialtjänstlagen (SoL) länk till annan webbplats

Skollagen länk till annan webbplats

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)länk till annan webbplats

Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)länk till annan webbplats

Offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats

Alkohollagen länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Politik och demokrati