Omsorgen ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet är till för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Inom omsorgen arbetar vi utifrån lagarna socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer i "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handböcker
I handböckerna kan du läsa rutiner för verksamhetens olika områden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Politik och demokrati