Omsorgen ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet är till för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Inom omsorgen arbetar vi utifrån lagarna socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Läs mer i "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgens handböcker
I handböckernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa rutiner för verksamhetens olika områden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Politik och demokrati