Ledningssystem hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i  Växjö kommun

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret omfattar insatser av de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt insatser som utförs av baspersonal på ordination av den legitimerade personalen. Vissa av de arbetsuppgifter som baspersonalen utför är delegerade av den legitimerade personalen. Insatserna omfattar både förebyggande hälso- och sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och habilitering.

Hälso- och sjukvården omfattar även hjälpmedelsverksamhet.

Kommunen bedriver hälso- och sjukvård i samarbete med landsting och andra vårdgivare. Samarbetet regleras genom avtal, överenskommelser och även genom gemensamma rutiner och riktlinjer. Allt detta finns samlat och tillgängligt för personalen och allmänheten på www.vaxjo.se/rutinerlänk till annan webbplats

Hälso- och sjukvården kan delas in i tre delprocesser:
  • Rehabilitering och habilitering
  • Hälso- och sjukvård av sjuksköterska
  • Hjälpmedelsverksamhet
Läs mer i  under rubrikerna  Lagar som styr verksamhetenoch Föreskrifter som styr verksamheten.

Handbok för hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönsteroch Medicintekniska handboken.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati