Hälso- och sjukvård av sjuksköterska

Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård av sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagens 18 § till de patienter som anges i den så kallade hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Sjukvårdsinsatserna utförs av sjuksköterska eller på ordination av sjuksköterska. Vissa insatser ordineras och delegeras till baspersonal.

Den som bor på ett särskilt boende, bostad med särskild service eller på korttidsboende enligt SoL har rätt att få hemsjukvård av sjuksköterska.

Personer i ordinärt boende (vanlig bostad) som inte kan ta sig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till hemsjukvård. Det är legitimerad sjuksköterska som bedömer om en patient har rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården kan pågå under längre eller kortare tid. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Hemsjukvården kan till exempel hjälpa till med läkemedelshantering, såromläggning, provtagning, utprovning och förskrivning av inkontinensprodukter och stomihjälpmedel. De utför också mer avancerad hemsjukvård som t. ex. infusioner (dropp), blodtransfusioner och dialys i hemmet. Vård i livets slut är en högt prioriterad insats.

Inom hälso- och sjukvården bedrivs även förebyggande insatser till de personer som har insatser från verksamheten.

Baspersonalen har skyldighet att rapportera förändringar i hälsotillståndet till legitimerad personal enligt rutinöppnas i nytt fönster.

Läs mer i under rubrikerna Lagar som styr verksamheten och Föreskrifter som styr verksamheten.

Mer information

Läs mer i omsorgsförvaltningens handböcker

Rutiner för hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönster

Medicintekniska handboken

Nutritionshandboken 

Vård och omsorg i livets slut

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati