Verksamhetschef

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen HSL § 29

Verksamhetschefen

  • har ett övergripande ansvar för verksamheten inom hälso- och sjukvården
  • ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses
  • ansvarar för att alla medarbetare engageras i patientsäkerhetsarbetet och har rätt kompetens och befogenheter för att bedriva en vård av god kvalitet
  • ansvarar för att operativa verksamhetsmål formuleras så att de är mätbara och för att målen nås
  • ansvarar för att ta fram mätbara mål, mått och mätrutiner för viktiga processen, även verksamhetsöverskridande
  • ansvarar för att utfallet av mätningar analyseras, medarbetarna delges resultatet samt åtgärder initieras.

På omsorgsförvaltningen är det förvaltningschefen som också är verksamhetschef enligt § 29 HSL.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati