Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ledningssystem myndighetsutövning

Vad är myndighetsutövning?

Myndighetsutövning innebär att kommunen har i uppdrag enligt lag att fatta beslut som rör den enskildes behov av stöd och hjälp från samhället.

I frågor som rör omsorgsnämndens verksamhetsområden säkerställer myndighetsutövningen att alla får sin sak prövad på ett sakligt och opartiskt sätt. För att uppnå en rättssäker bedömning inhämtar myndighetsutövaren uppgifter i syfte att få en helhetssyn på den enskildes behov i förhållande till gällande lagstiftning.

Omsorgsnämnden bedriver myndighetsutövning gentemot ärenden som rör socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Information om insatser och blanketter

Information om olika former av stöd och hjälp samt blanketter finns på kommunens webbplats www.vaxjo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati