Informationsöverföring privata utförare

Rutiner för hantering av lediga lägenheter vid särskilt boende, privata utförare

Dessa rutiner gäller för verksamheter som inte dokumenterar i omsorgsförvaltningens verksamhetssystemet Procapita.

Tom lägenhet

Tomma lägenheter meddelas omedelbart till myndighetsavdelningen och till avgiftshandläggarna via fax. Datum för möjlig inflyttning efter eventuell renovering ska rapporteras.

Erbjudande om lägenhet

Erbjudande om lägenhet i särskilt boende kan skickas till flera sökande.

Enhetschef/verksamhetschef får meddelande via e-post om att fax kommer med kundkort och ärendeblad för den/de personer som erbjudits lägenheten. Preliminärt datum för inflyttning anges också.

Enhetschef/verksamhetschef kontaktar den sökande/närstående inom tre dagar för överenskommelse om visning av lägenheten.

Svar på erbjudande

När svar på erbjudandet inkommit faxas svarsblanketten till enheten.

Myndighetsavdelningen efterfrågar kontraktsdatum (när lägenheten är inflyttningsklar) om den informationen inte getts tidigare.

Myndighetsavdelningen beställer kontrakt hos aktuell fastighetsägare som skickar detta till den sökande.

Om den blivande hyresgästen vistas på en tillfällig placering sker överrapportering mellan den tillfälliga platsen och mottagande särskilt boende. Om möjligt ska kontakt upprättas mellan kontaktman och blivande hyresgäst innan inflyttning.

Mottagande särskilt boende meddelar myndighetsavdelningen via fax när den enskilde flyttat in.

Mottagande särskilt boende meddelar avgiftshandläggaren via fax, inflyttningsdag, underlag för registrering av hemtjänstavgift, samt underlag för vilka abonnemang omsorgstagaren ska ha.

Rapportering sker via följande blanketter bilaga 1,2,3.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati