Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Utredning

Med en utredning avses all den verksamhet som behövs för att göra det möjligt att fatta ett beslut i ärendet.

Syftet med en utredning är att få fram ett beslutsunderlag. Handläggaren ställer frågor, inhämtar nödvändiga uppgifter och skaffar sig en helhetsbild av såväl behov av stöd som resurser och förmågor hos den enskilde.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati