Genomförandeplan och uppföljning

Syftet med en genomförandeplan är att skapa delaktighet för omsorgstagaren och samtidigt ge en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av insatser och göra en tydlig uppföljning möjlig.

Av genomförandeplanen bör det framgå

  • om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka
  • vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den
  • när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras
  • på vilket sätt omsorgstagaren har varit med i planeringen
  • vilka personer som har deltagit i planeringen
  • när planen har fastställts
  • när och hur planen ska följas upp

Genomförandeplanen ska hållas aktuell och revideras en gång per år eller vid behov i samråd med omsorgstagaren.

Vid upprättandet av genomförandeplanen ska samtal föras kring hälsa och självständighet.

Läs mer om genomförandeplan i anvisningar för social dokumentation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati