Planera verkställighet av beslut

Planera verkställighet
  • Utgå från bedömt funktionstillstånd= behov
  • Bryt ner mål till delmål
  • Ta ställning till bästa möjliga arbetssätt eller metod
  • Formulera vad, när, hur och vem tillsammans med den enskilde.

I denna aktivitet sker upprättandet av genomförandeplan i delaktighet med omsorgstagaren.

Läs mer om genomförandeplan under rubriken Genomförandeplan och uppföljning till vänster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati