Process/flödesschema verkställighet

Flödesschema

Ansvaret för hantera ansökan, inhämta fakta, bedöma behov och besluta (blå pilar) ingår i processen för myndighetsutövning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati