Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Förbättring av processer och rutiner

Om resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras.

Läs mer under rubriken Förbättringsarbete.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati