Riskanalyser

Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga arbetar förebyggande.

Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut.

Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

Riskanalyserna ska genomföras fortlöpande. Omständigheter som påverkar vad fortlöpande innebär i det enskilda fallet är till exempel verksamhetens inriktning eller om hela eller delar av verksamheten tidigare bedömts vara särskilt riskfylld.

Riskanalyser kan även behöva genomföras innan förändringar av en verksamhet eller inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt eller metoder börjar tillämpas.

Föreskrifter SOSFS 2011:9 5 kap. 1 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Riskanalyser i omsorgsnämndens verksamhet

Analyser görs enligt Socialstyrelsens Riskanalys och händelseanalys och Balanserad styrning.

Rutin för riskananalys finns i handboken "När det inte blev som det var tänktlänk till annan webbplats".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Politik och demokrati