Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rapport missförhållande lex Sarah

Enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS är den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller i verksamhet enligt lag-stiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade skyldiga att rap-portera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett miss-förhållande eller en påtaglig risk för missförhållande som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS är skyldig att utreda dessa rapporter enligt 14 kap. 6 § SoL och 24 e § LSS.

Rapport om missförhållande lex Sarah  i omsorgsnämndens verksamhet

Läs mer i handboken När det inte blev som det var tänkt.öppnas i nytt fönster

Privata utförare/leverantörer har ansvar för att rapportera, åtgärda och utreda missförhållanden. Vid allvarligt missförhållande anmäler utföraren/leverantören till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Omsorgsnämnden ska informeras om rapport och anmälan.

Läs mer i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och handbok för lex Sarahlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati