Synpunkter och klagomål

Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag på förbättringar. 

Föreskrifter SOSFS 2011:9 5 kap. 3 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och klagomål i omsorgsnämndens verksamhet

Det är viktigt att vara lyhörd för synpunkter och klagomål eftersom de ger information om vad som behöver förbättras i verksamheten.

Det är viktigt att informera om möjligheten att lämna synpunkter och att dessa dokumenteras för ett systematiskt förbättringsarbete.

Läs mer i handboken När det inte blev som det var tänkt.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati