Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lagar som styr verksamheten

Omsorgsnämndens uppdrag är reglerat i ett antal lagstiftningar.

De viktigaste är socialtjänstlagen (SOL),länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grunden för omsorgsnämndens lednings- och styrsystem hämtas från dessa lagar och från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Dessa föreskrifter och allmänna råd omfattar all hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati