Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lag om valfrihetssystem

Den 1 januari 2009 infördes lag om valfrihetssystem (LOV).

Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Lagen är ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas för verksamheter inom SoL och LSS samt hälso- och sjukvårdstjänster.

Läs mer om lag om valfrihetssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom omsorgsnämndens ansvarsområde tillämpas LOV inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende. Godkännande som leverantör kan fås inom områdena hemtjänst i form av serviceinsatser, hemtjänst och hemsjukvård eller inom området särskilt boende.

Mer information finns på vaxjo.seöppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati