Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kvalitetskrav enligt lagstiftningen

Insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska vara av god kvalitet.

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Kravet på god kvalitet gäller för både handläggningen av ärenden och genomförandet av insatser.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati