Vad är ett ledningssystem?

Ledningssystemet är ett verktyg för att uppnå hög kvalitet och förbättra de processer och rutiner som finns inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkerställa verksamhetens kvalitet har omsorgsnämnden tagit fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Politik och demokrati